Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "GRISCHA" Grzegorz Otrębski dba o ochronę prywatności swoich Klientów. Poniższy dokument zawiera zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych naszych Klientów zgodnie z RODO tj. rozporządzeniem o ochronie danych osobowych .

Dane osobowe w naszym Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.


TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "GRISCHA" Grzegorz Otrębski z siedzibą przy ulicy Kościuszki nr 130, 32-540 Trzebinia ( zwany dalej jako Sprzedający), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Chrzanowa pod numerem: 9880/2003, NIP 628-194-72-07, REGON 852716463

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Podczas rejestracji zbieramy dane takie jak: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W przypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.


CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji złożonego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie RODO)

- prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych ( art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie RODO)
-
marketing bezpośredni produktów własnych, podstawą do tego jest uzasadniony interes Sprzedawcy ( art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenie RODO)

- marketing bezpośredni produktów własnych  w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie RODO)

- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ( art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenie RODO)


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym serwisom zewnętrznym współpracującym ze sklepem:
- przewoźnikom w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy zamówienia
- dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, którzy zapewniają Administratorowi pomoc księgową, prawną lub doradzą
- dostawcą oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przechowywane;
- realizacja złożonego zamówienia :
przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń

- prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych : przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie w celach księgowych
-
marketing bezpośredni produktów własnych (dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

- marketing bezpośredni produktów własnych ( dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu )
- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń : przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą,


PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH
Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw.


PRAWO WNIESIENIA SKARGI
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeśli odmówisz, nie będziesz miał możliwości zarejestrowania się w naszym sklepie oraz dokonania zakupu.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne aby Twoje dane były bezpieczne. Podczas zbierania Twoich danych osobowych szyfrujemy połączenie z użyciem protokołu SSL.


INFORMACJE O PROFILOWANIU

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.


CIASTECZKA COOKIES
Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możesz skontaktować się z nami:
- listownie pod adresem

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "GRISCHA" Grzegorz Otrębski ,

ul. Kościuszki 130,

32-540 Trzebinia

- telefonicznie (32) 719 91 31, 512 143 386

- poprzez e-mail shop@delllow.com


Przejdź do strony głównej
P.U.H. GRISCHA P.U.H. GRISCHA
 • shop@delllow.com
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GRISCHA Grzegorz Otrębski
  Jana Gacka 1
  41-200 Sosnowiec

  PRACUJEMY W GODZINACH: Od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00

 • 512 143 386
  (032) 719 91 31
Osoby mieszkające w innym mieście niż nasz magazyn w takim jak np.: Gdańsk, Gliwice, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław itd. chcące odebrać osobiście komputery/laptopy poleasingowe bądź inny sprzęt komputerowy najlepszym rozwiązaniem będzie wybranie szybkiej przesyłki kurierskiej DHL w cenie już od 20zł brutto (pobranie płatność gotówką u kuriera od 30zł)
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
cfeb9850df84f605e58a026441c401f6dbb5643a